KOMMUNIKATION LÆRING LEDELSE

Mit fokus er synlig ledelse af læring tæt på… eller med andre ord at være praksisorienteret.

Mit speciale er observation og video-feedback til ledere og medarbejdere bla. ved hjælp af Marte meo metoden. Ved at bruge video kobler jeg teori og praksis direkte sammen. Som leder eller medarbejder bliver du mere bevidst om, hvad der i din adfærd og kommunikation understøtter den retning, du gerne vil. Jeg samarbejder med kommuner eller ledelsesteam – ofte om større forløb for en eller flere uddannelsesinstitutioner.