Aktionslæring

UDVIKLER LÆRINGSMILJØET I PRAKSIS

Det er ved at arbejde med og i praksis, at teamet udvikler den gode undervisning.

Aktionslæring er en struktureret metode, hvor lærere og pædagoger udvikler undervisningspraksisser, der styrker elevernes læring og deltagelsesmuligheder.

Teamet undersøger undervisningen for at dele viden og erfaring om, hvordan læring skabes, og på den måde er lærernes og pædagogernes læring i centrum.

I et aktionslæringsforløb udvikler vi læringsmiljøet ved at eksperimentere, observere og reflektere over konkrete aktiviteter mellem lærer, elev og undervisning. Forløbet rundes af med didaktiske pointer og at beslutte fremtidige fokusområder.

Læs om Midtsjællands Gymnasiums aktionslæringsforløb her.

Jeg tilrettelægger forløbet med skolens ledelse og gerne en styregruppe. Vi planlægger i fællesskab, så der er sammenhæng mellem skolens aktuelle indsatsområder og det enkelte team. Hele forløbet vil typisk strække sig over 3-4 måneder. Aktionslæring kan med fordel indgå i en proces sammen med klasseledelse.