Forfatterarkiv: superbruger

Ny model for supervision hos skoletjenesten på Den Blå Planet

Skoletjenesten på Den Blå Planet har fået en ny model for supervision, som jeg har udviklet sammen med dem comprar viagra sin receta en farmacia. Det stærke ved det, vi har gjort, er, at supervisionen er blevet mere struktureret 9Apps Download. På Den Blå Planet oplever de en klarere prioritering i forhold til, hvad de vil nu og på længere sigt, så de ikke drukner i arbejdet med supervision.

Læs mere i artiklen på deres hjemmeside her:

http://www.skoletjenesten.dk/Artikler/Ny-model-for-supervision-giver-bedre-undervisning

Understøttende læring og Marte Meo

Vidste du, at Marte Meo beskæftiger sig både med den verbale og non-verbale kommunikation, der er helt afgørende for den understøttende undervisning, hvor du som underviser støtter eleven i stedet for at styre?

Det understøttende i en læring for en elev er at blive styrket i eksisterende kompetencer. Det gør du i mødet med eleven ved at sætte ord på, hvad eleven allerede gør. På den måde skaber du en indre registrering hos eleven og en indre regulering, som er en forudsætning for selvværd. Når du sætter mål for eleverne, er det en styring, der er rettet mod fremtiden og en hypotetisk kompetence. Når du sætter ord, på det eleven gør i nuet, supplerer du det fremadrettede perspektiv med en bekræftelse af elevens kompetencer her og nu. Dermed skaber du et bedre grundlag for elevens fremadrettede udvikling.

Det er det centrale i synlig læring. Hvis du kun har fokus det 9Apps Download eleven allerede kan her og nu, så sker der ingen læring. Hvis du kun har fokus på fremadrettede mål, vil eleven opleve et kompetencefald, fordi der ikke er blik for det, eleven faktisk kan.

At gøre begge dele og dermed bygge bro mellem den eksisterende kompetence og målet, så progressionen og læringen bliver mere synlig, er præcis det Marte Meo gør.

En uddannelse som Marte Meo vejleder kan give dig konkrete teknikker og kompetencer til at observere og give feedback.

Watch movie online The Transporter Refueled (2015)