Klasseledelse

SKABER RAMMER FOR LÆRING

Klasseledelse handler om at udvikle den gode undervisning. Om at skabe rammer, der gør det muligt for lærere, pædagoger og elever at fokusere på det faglige indhold, hvor elevernes læring er i centrum.

Jeg kan udvikle teamets kompetence i klasseledelse, så du som lærer eller pædagog bliver i stand til på en positiv måde at støtte og styre eleverne. Rutiner og rammer bliver tydelige, og eleverne kender konsekvenserne af de valg, de tager. Pointen er netop at kombinere tydelige forventninger til adfærd med tilrettelæggelsen af læringsprocesser i forhold til opgaven.

dotted
Klasseledelse drejer sig derfor om

  • at skabe forudsætninger for, at rum for læring etableres og udvikles
  • at organisere, motivere og støtte elevernes læreprocesser

Forløbet giver dig som lærer eller pædagog øget forståelse af og viden om klasseledelse samtidig med, at du udvikler din klasseledelsespraksis. Processen er med til at styrke din rolle som en tydelig og relationskompetent leder af klasserummet.

Jeg tilrettelægger indholdet sammen med den enkelte skole eller institution. Ofte starter vi med en pædagogisk dag og coachende samtaler i de enkelte team. Der indgår praktiske øvelser, hvor teamene sætter fokus på egen praksis og læringskultur. Hensigten er at styrke skolens indsats indenfor klasseledelse, samt at skabe sammenhæng og fællestræk i de enkelte teams arbejde med klasseledelse. Forløbet kan med fordel indgå i en proces sammen med aktionslæring.