LEDELSESSPARRING

LEDELSE ER KOMMUNIKATION

Uden kommunikation er der ingen ledelse. Som leder er du ansvarlig for, at organisationen fungerer i det daglige samtidig med, at den udvikler sig i den ønskede retning.

Jeg kan give dig kompetent sparring, så du kan mestre forandringsprocesser, uden at driften går i stå. Så du både kan støtte og styre dine medarbejdere.

Ledelse er at skabe sammenhæng mellem mening og handling og at være tydelig i sin leder-medarbejder kommunikation. Jeg hjælper ledelser med at omsætte visioner til handlinger ved at udvikle ledernes kommunikation, så den bedst muligt understøtter ledelsens intentioner.

dotted
En ledelsessparring kan indeholde:

  • Viden om ledelse af forandringsprocesser – Hvad er ledelsens rolle?
  • Redskaber til at lede forandringsprocessen
  • Hjælp til at holde den røde tråd i organisationen, så det hænger sammen med visionerne
  • Ideer og værktøjer til teamsamtaler – hvordan man som ledelse kan støtte teamene undervejs?
  • At differentiere sin ledelse så man både støtter og styrer?

En tydelig leder er bevidst om, hvilke ledelseskompetencer, der skaber den ønskede effekt og evner at veksle mellem leadership, management og containerledelse. Det gælder om at få balance i sin personlige kommunikation og lederrollen.

Gennem en årrække har jeg fungeret som rådgiver og givet ledersparring. Som ekstern underviser på Diplom i ledelse (UCC) holder jeg mig opdateret og ajour med både den teoretiske udvikling indenfor ledelse, organisation og HR og de problemstillinger, der er aktuelle i organisationer i dag.