Kurser i Marte Meo

Introduktion til metodens principper og analyse. Kurset henvender sig til pædagoger, lærer og ledere, der ønsker at forbedre deres kommunikative kompetencer. Deltagerne medbringer egne videooptagelser fra praksis.

I undervisningen viser og kommenterer du dine videooptagelser og får supervision. Herigennem udvikler du dine samspilskompetencer og evne til at skærpe elevernes læringsudbytte. Vi har især fokus på områder som lærer /elev relationen, inklusion og klasserumsledelse.

Kurset kører 5 – 7 eftermiddage fordelt over 3 – 6 måneder. Parallelt med kurset skal deltagerne videooptage sig selv og arbejde med et udviklingspunkt.

dotted

Brush-up for Marte meo terapeuter.
Kurset kan til rettelægges med 1-3 dages individuel supervision og repetition.

dotted

Jeg kommer også gerne ud og holder oplæg om Marte Meo og viser videoklip på konferencer, temadage, pædagogiske dage, forældrearrangementer.