iStock_000068383969_MediumMarte Meo
terapeut uddannelsen

Tilmeld dig her: martemeo-uddannelse.dk

Jeg er certificeret Marte Meo supervisor og uddanner Marte Meo terapeuter.

Som færdiguddannet terapeut kan man analysere samspil og på baggrund af videooptagelser give en konkret og målrettet ressourceorienteret vejledning til en kollega for at styrke en udviklingsstøttende kommunikation.

dotted
Uddannelsens indhold

Undervisningen består af en grundlæggende indføring i udviklingsstøttende kommunikation og udviklingspsykologi. Forløbet bygger på videoklip og supervision af deltagernes egne optagelser undervejs i uddannelsen. Deltagerne får individuel supervision i gruppen. Som supervisor er det min opgave at støtte de studerendes udviklingsproces, så metoden integreres både på det personlige og faglige plan.

Uddannelsen forløber i tre faser: Introduktion, analyse og tilbagemelding.

Introduktion

Marte Meo metoden bliver præsenteret vha. videoklip. Vi kommer også ind på emner som videoudstyr, kontrakter i forbindelse med videooptagelser, planlægning af arbejde og uddannelse, tekniske forhold ved videooptagelser, etablering af arbejdsgrupper og gennemgang af eksamenskrav.

Analyse

Her lærer den studerende at identificere de udviklingsstøttende kommunikationsprincipper ud fra egne og medstuderendes videooptagelser. Vi træner interaktionsanalysen, dvs. at beskrive samspilssekvenser trin for trin.

Tilbagemelding

Den studerende lærer at give tilbagemelding og får supervision på dette. Her arbejder vi især med de kommunikative ressourcer ud fra Marte Meo principperne, og de informationer den studerende selv skal give i sin egen vejledning.

Rammer

Uddannelsen består af 20 hele dage svarende til 102 timer fordelt over godt 1½ år ca. én dag om måneden. I mellem undervisningsdagene arbejder den studerende selv med at videooptage, give tilbagemeldinger, læse teori og beskrive cases svarende til 192 timer.

Optagelseskrav

  • En grunduddannelse indenfor det sociale, sundhedsmæssige og pædagogiske arbejdsfelt, fx pædagog, lærer, sygeplejerske, socialrådgiver, psykolog eller lignende
  • Adgang til at optage video af samspil og anvende video i dit arbejde

Eksamen

Her skal den studerende med videoeksempler og skriftlige cases demonstrere sine færdigheder i analyse og vejledning. Bestået eksamen giver certificering som Marte Meo terapeut af The Marte Meo International Network Organisation.

Pris

Prisen er kr. 26.000, der dækker undervisning og løbende supervision. Betaling kan fordeles over to kalenderår. Hertil kommer certificering, der koster 2.500 kr. og udgifter til litteratur.

Er du SOSU-assistent, pædagog, socialpædagog eller socialrådgiver, kan du søge op til 25.000 kroner til en videregående uddannelse i Den Kommunale Kompetencefond.

Se her:  http://www.denkommunalekompetencefond.dk

Tilmeld dig her: martemeo-uddannelse.dk