Om Ulla

Ulla har i en årrække som proces- og udviklingskonsulent arbejdet med skoleledelser og kommuner om organisations- og medarbejderudvikling samt ledelsesudvikling og supervision af lærerteam. Desuden er hun ekstern underviser i ledelse, censor og vejleder på professionshøjskolen UCC og Marte Meo Supervisor.

Ulla har stor erfaring i at udvikle og afholde kurser og udviklingsprocesser indenfor ledelse af forandring og læring. I større forløb med flere konsulenter involveret har Ulla fungeret som projektleder.

2-minutter