CASES

dotted
firkant Case 1

Landsdækkende kursus i teamledelse for gymnasielærere med ledelses- eller koordinatorfunktion

Gymnasielærernes samarbejde om studieretninger og projekter foregår ofte i teams, som de selv skal lede. Det kræver både organisering, struktur og ledelse, der mange steder er en ny opgave. Derfor ønskede Rektorforeningen for gymnasielærere at tilbyde et kursus i teamledelse.

I tæt samarbejde med Rektorforeningen udviklede og gennemførte jeg et skræddersyet kursus, hvor kursisterne var aktive deltagere i et aktionslæringsforløb, som koblede deres reelle udfordringer med relevant teori om ledelse og kommunikation. Temaerne var bla. mødestruktur, individuel kompetenceafklaring samt ledelse af processer og projekter.

Kurset gav deltagerne en klar bevidsthed om deres rolle og opgave som ledere – og ikke mindst som ledere af deres kolleger. De oplevede nu at kunne træde i karakter som ledere, og at de fik umiddelbart anvendelige redskaber til ledelsesopgaverne. Kurset er af Rektorforeningen erklæret som en succes, hvorfor det nu udbydes to gange årligt.

dotted
firkant Case 2

Fusion af to skoler med klasseledelse og teamstruktur som indsatsområde

Grønnemose Skolens nye leder ønskede at finde den mest hensigtsmæssige struktur for organisering af lærere og pædagoger i den fusionerede skole. Samtidigt skulle samarbejdet i både teams og afdelinger styrkes, og der skulle fokus på klasse- og læringsledelse.

I et projekt, der involverede alle ledere, lærere og pædagoger, gennemførte jeg og min konsulenter kurser i klasseledelse og aktionslæring. Deltagerne arbejdede gennem et helt skoleår med udvikling af egen praksis gennem aktionslæring, og alle teams fik sparring på deres udvikling af praksis. Under hele forløbet gennemførte jeg som projektleder løbende ledelsessparring om, hvordan afdelingslederne kan understøtte den faglige og pædagogiske opgave.

dotted
firkant Case 3

Videofeedback af undervisning

Gennem 5 år har jeg som supervisor givet videocoaching til lærere og pædagoger i Rudersdal Kommune. Jeg har videooptaget i klassen og udvalgt forskellige situationer, som jeg viser lærerne og pædagogerne i den efterfølgende feedback.

Deltagerne siger samstemmende, at det er en meget konstruktiv supervisionsmetode, fordi den har fokus på ressourcerne. De er glade for på video at se sig selv gøre noget, der er kompetent i klassen og få feedback på det. Det bliver tydeligt for dem, hvilke af deres handlinger, der har en hensigtsmæssig effekt på eleverne. Med fokus på ressourcer i videofeedbacken har de som en sidegevinst også lært at have fokus på det positive, når det gælder teamets ressourcer og ikke mindst i forhold til elevernes kompetencer.

Ud fra videoklip viser jeg, elevens eller klassens behov for videre udvikling og sprogliggøre lærerens og pædagogens handlinger og professionskompetencer.

Projektet betød, at skolen fik fælles indsatsområder i afdelingerne i forhold til teamopgaver. Den helt centrale tilbagemelding fra lærere og pædagoger var, at de har fået redskaber til at tale om pædagogisk praksis på en professionel måde, og at de kan bruge aktionslæring som metode til udvikling af praksis.

dotted
firkant Case 4

Organisering af centralt Læringscenter og lokalt kompetencecenter

I januar 15 vandt jeg en opgave i udbud i Glostrup kommune. Opgaven var at undersøge og præsentere, hvordan organiseringen af et centralt læringscenter og lokale kompetencecentre i kommunen bedst kunne løses. På baggrund af undersøgelse af lovgivning og indsatsområder samt interviews af ressourcepersoner skrev jeg en rapport om struktur for opgaveindhold og organisation.

dotted
firkant Case 5

Organisationsforandring

Jeg har siden 2013 været konsulent for Midtsjællandsgymnasium (MSG), hvor jeg rådgiver ledelsen i forbindelse med en strukturforandring og afholder pædagogiske dage for underviserne i klasseledelse, teamudvikling og mødeledelse.

dotted