SUPERVISION

SKABER FORANDRING GENNEM ØGET BEVIDSTHED

Supervision tager altid udgangspunkt i det, der er vigtigt for dig i din rolle og din kommunikation som leder, medarbejder eller underviser.

Supervision er en intens læringsproces, hvor du i en struktureret samtale med mig som supervisor, undersøger udfordringer fra dit arbejdsliv for at skabe forandring via en øget bevidsthed. Supervision kan anvendes som et effektivt arbejdsredskab i en organisatorisk sammenhæng ved at udvikle praksis. Samtalerne kan foregå både individuelt og i grupper/team med et fagligt emne.

Supervision i et team er en metode, hvor kolleger giver hinanden faglige input ud fra eget fagligt ståsted. Målet er at hæve både det individuelle og gruppens faglige niveau, styrke kommunikationen i praksis og at forstærke det faglige fællesskab.

dotted
Jeg tilbyder supervision af forskellige faggrupper/team. Indhold og længde kan variere fra faste aftaler over længere tid til begrænsede enkeltsager. Jeg tilrettelægger forløbet sammen med den enkelte arbejdsplads eller medarbejdergruppe indenfor områder som:

  • Læring
  • Ledelse
  • Pædagogisk arbejde