Teamudvikling

SKABER ET GODT SAMARBEJDE I TEAMET

Et godt teamsamarbejde tager højde for faglighed, tryghed og udvikling. Teamet er en platform til at koordinere opgaver og reflektere over praksis.

Gennem teamudvikling arbejder jeg med at sætte teamet i stand til at imødekomme skolens udviklingsopgaver og samtidigt have et rum til selv at disponere, hvordan opgaverne løses.

Vi arbejder med værdier, mål og handleplaner, som er en forudsætning for at et team er velfungerende, og lærere og pædagoger kan udvikle elevernes faglige, sociale og personlige kompetencer

dotted
Jeg tilrettelægger en proces, der kan omfatte disse temaer:

  • Teamet som en del af organisationen
    – ledelse af teamet og ledelse i teamet
  • Kommunikation i teamet
    – kendskab til feedback og anerkendende tilgang
  • Hvad kan teamet sammen
    – hvilke opgaver skal det løse
  • Det gode teammøde – mødeledelse, dagsorden mm.

Processen kan starte med en pædagogisk dag, så alle har et fælles afsæt. Arbejdet fortsætter derefter i de enkelte team med løbende sparring og konkrete øvelser for, at teamet kan udforske den fælles viden og forankre forandringen i teamets praksis.

Jeg tager højde for, at team er på forskellige udviklingsniveauer, og målretter proces og sparring til udfordringen i det enkelte team.