Cases

Kollegial supervision

På SOSU H i Hillerød

Sammen med skolens ledelse og 70 undervisere har jeg i en periode på 5 måneder udviklet undervisningen helt tæt på.
Jeg har hjulpet dem med at gøre en kompleks observation mere enkel og håndterbar, så feedbacken blev mere konkret og relevant.


Det, underviserne i højere grad nu mestrer, er at se tegn på trivsel og læring hos eleverne, så nej-cirkler vendes til ja-cirkler. Jeg har trænet lærerteamsene
i et fælles fagsprog, som har givet dem mere tryghed og faglighed.

Faglig ledelse af datareflekteret kultur

på Det Blå Gymnasium i Haderslev

Skoleledelsen kontaktede mig om hjælp til at kvalificere deres professionelle læringsfællesskaber. Sammen med underviserne havde de et ønske om at blive klogere på drengene blandt deres elever.
Hele skoleåret 21/22 undersøgte vi sammen drengedidaktik.
Mit bidrag var at skabe struktur og forstyrrelse i teamets refleksion, at bringe konkrete redskaber i spil og levere viden om skolevægring og unges mentale trivsel.


Resultatet af undersøgelsen blev, at hypotesen om drengene blev afkræftet. De var faktisk ganske godt med, men at mange stille piger til gengæld havde mere brug for opmærksomhed.
Underviserne arbejder i dag metodisk med selv at producere empiriske data fra egen praksis og handler ud fra denne viden.

Helskoleprojekt i Aktionslæring

På Usserød Skole

I skoleåret 21/22 faciliterede jeg Aktionslæring for alle lærere og pædagoger. De observerede hinandens undervisning i mindre teams.
Hele skolen har i dag en fælles metode til at tale om pædagogisk praksis og til at udvikle læring og trivsel.

Parallelt med forløbet gav jeg ledelsen sparring i deres rolle og opgave, så de var med til at implementere metoden undervejs.
Det, skolen i dag står tilbage med, er en højere grad af sammenhængskraft og samarbejde på tværs af afdelinger og fællesskaber. Efter en lang tid med Corona var det netop ledelsens ønske for et helskoleprojekt. 

Hjælp til skolehjem samarbejde

På Kildegård Privateskole

Forældrene til Christian på 12 år kontaktede mig, fordi han ikke ville i skole.
Christian er autist.
I et halvt års tid hjalp jeg familien og hans lærere på Kildegårds privatskole med at skabe mere struktur for Christian og positiv bekræftelse af ham.
Jeg filmede små situationer i hjemmet og i skolen og viste forældrene og lærerteamet, hvad Christian havde brug for, at de gjorde mere af.
Christian var selv en del af forløbet og så videoklippene. Forældrene, lærerne og Christian kunne nu tale mere positivt og konkret sammen.

Kundeliste

  • punkt
  • punkt
  • punkt

 

Scroll til toppen