Marte Meo kurser

Klasseledelse med Marte Meo 

4 halve kursusdage

Pris kr. 20.000 kr. pr team (3-6 personer)

Styrk relationskompetencen som underviser
Kurset er for lærere, pædagoger og skoleledere, som ønsker at styrke kompetencen i observation og kollegasparring. Metoden giver lærerteamet et konkret redskab, der kvalificerer det faglige samarbejde.
I bliver bedre til anerkendende kommunikation og til at skabe relationer med jeres elever. I vil opleve, at I kan skabe mere ro i klassen og udviklingsstøttende kontakt til eleverne.

I får viden, kompetencer og konkrete redskaber til direkte brug i de læringssituationer og udfordringer, I møder i hverdagen.

Vi arbejder med individuel supervision af videooptagelser fra jeres praksis ved at se efter ressourcer og muligheder og som team, får I struktur til selv at give kollegafeedback.

Indhold på kurset
 • Grundprincipperne i Marte Meo
 • Videoklipeksempler med anerkendende kommunikation
 • Viden om klasseledelse
 • Viden om understøttende undervisning af elever med ADHD og autisme
 • Supervision af egen undervisning
 • Fælles drøftelse og sparring i faggruppen
Undervisningen er i København tæt ved Nørreport station. Læs mere om Marte Meo her

4 supervisionsgange på jeres arbejdsplads eller hos mig. Hver supervisionsgang er på tre timer, og forløbet er på ca. tre måneder. I optager korte sekvenser af jer selv eller hinanden fra jeres praksis. Hver deltager arbejder med egen udfordring, som vi sammen fastlægger.

Undervisningen er i København tæt ved Nørreport station. Læs mere om Marte Meo her

Marte Meo terapeutuddannelsen

19 kursusgange på 2 år - Start 12.-13. april 2023

Pris 33.000 kr. pr. deltager

Udbytte
Som terapeut kan du give konkret og ressourceorienteret vejledning i udviklingsstøttende samspil. Du bliver i stand til at analysere komplekse situationer og finde ressourcen i samspillet og vejlede kolleger eller forældre i deres kommunikation. Uddannelsen er international certificeret og officiel kompetencegivende.

Indhold
Forløbet består af en grundlæggende viden om udviklingsstøttende kommunikation og udviklingspsykologi. Vi arbejder med ægte pædagogiske udfordringer fra arbejdspladsen og supervision af egne optagelser. På den måde har dine kolleger og leder også udbytte af dit forløb. Du får individuel supervision i gruppen, så metoden integreres både på det personlige og faglige plan. Som studerende har du film med hver gang og viser dem på holdet. Du lærer:

 • Principper for udviklingsstøttende kommunikation
 • Anvende og formidle Marte Meo i teori og praksis
 • Viden om inklusion af sårbare børn og unge.
 • Analysere samspil for at finde nye muligheder
 • Fokusere på ressourcer og skabe positiv forandring i relationer
 • Arbejde med videooptagelser, redigere og give videofeedback
 • Vejlede forældre, kolleger og andre professionelle 

Varighed
Uddannelsen består af 17 hele dage plus 2 halve dage (102 timer) fordelt over godt 1½ år med én dag om måneden. Mellem undervisningsgangene filmer du selv, giver tilbagemeldinger, læser teori og skriver cases (svarende til 192 timer). Totalt 294 timer

Hertil kommer forberedelse til certificering og selve certificeringen.

Hvad kræver det
Du har en relevant faglig grunduddannelse på mindst 2½ år.
Du har computer og mulighed for at filme samspil under uddannelsen.

Pris
Uddannelsen koster kr. 31.000, der dækker undervisning, redigeringskursus og løbende supervision. Betaling kan fordeles over to kalenderår. Hertil kommer certificeringen på kr. 2.500 og udgifter til litteratur.
Du kan søge om økonomisk støtte op til 25.000 kr. hos den Kommunale Kompetencefond

Undervisningen er i København tæt ved Nørreport station.
Læs mere om Marte Meo her

Marte Meo grundkursus

5 hele kursusdage - Start forår 2023

Pris 7.000 kr. pr. deltager

Styrk din kommunikation og relationskompetence
Kurset er til dig, der vil vide mere om metoden og arbejde med positiv kommunikation. Du vil komme til at forstå din praksis bedre og udvikle den i en mere ressourceorienteret retning. Grundforløbet er til medarbejdere og ledere fra dagtilbud, skoler, gymnasier, plejehjem og andre arbejdspladser med relationsmedarbejdere.

Du får viden, kompetencer og konkrete redskaber til direkte brug i dit arbejde og til de udfordringer, du møder i din hverdag. Marte Meo er en kommunikationsmetode til individuel supervision af egne optagelser fra praksis, hvor vi ser efter dét, der fungerer og efter udviklingsmuligheder.

Indhold
 • Marte Meo teori, metode og kommunikationsprincipper
 • Viden om trivsel, læring og inklusion
 • Videoklip af observation og feedback
 • Supervision af egen pædagogisk praksis
 • Fælles drøftelse og sparring på holdet

Kurset
5 hele dage med 3-4 ugers interval eller 7 halve dage til samme pris.
Der er et begrænset antal pladser på holdet. Du får et kursusbevis.

Undervisningen er i København tæt ved Nørreport station.
Læs mere om Marte Meo her

Marte Meo brush up

Næste hold: 28. marts, 15.juni og 26.oktober 2023

1.600 kr pr. dag

Kursusdagen er for dig, der allerede er uddannet Marte Meo terapeut, og som vil genopfriske kompetencer og have ny inspiration. Du får vinkler på forløb og klip og forstærker på den måde effekten af dit Marte Meo arbejde.

Du bliver endnu skarpere på din kommunikation, og vi fordyber os i de detaljer, du har brug for omkring relationer, samspil, kropssprog og spørgeteknik. Du får sparring om dine forløb og supervision på dine tilbagemeldinger.

Der er mulighed for netværksdannelse med andre Marte Meo kolleger. Vi bruger videomateriale fra din praksis, og jeg supplerer med relevant undervisning i metoden.

Der er begrænset antal pladser på holdet, og kurset begynder, når det er fyldt op.

Undervisningen er i København tæt ved Nørreport station.
Læs mere om Marte Meo her

Introduktion til Marte Meo

Oplæg på 3 timer

Pris kr. 8.000

Jeg kommer ud til medarbejdere og ledere på gymnasier, skoler, dagtilbud, plejehjem, opholdssteder m.fl. og holder oplæg

I får en introduktion til, hvad Marte Meo er og inspiration til, hvordan I kan anvende metoden i praksis. Jeg giver viden om metoden og viser videoklipeksempler, oI får mulighed for sammen at reflektere over, hvordan I kan bruge Marte Meo til jeres daglige udfordringer. 

Læs mere om Marte Meo her

Gå til  Marte Meo’s forening

 

Faglig supervision og analyse af film

Pr. time kr. 1.500

Til dig der arbejder med Marte Meo i praksis og har brug for feedback på en konkret problemstilling, som du bakser med. Det kan være feedback på en videooptagelse, et forløb, en tilbagemelding, et oplæg eller forældresamarbejde.

Du kan booke en time, en halv dag eller en hel dag alt efter, hvad du har brug for – også gerne sammen med en kollega.

Undervisningen er i København tæt ved Nørreport station.
Læs mere om Marte Meo her

Hvad er Marte Meo

En videobaseret supervisionsmetode, der giver konkrete anvisninger på, hvordan vi udvikler relationer og skaber positiv ledelse.

Marte Meo er en løsningsorienteret kommunikationsmetode, som tager udgangspunkt i eksisterende ressourcer og peger på nye muligheder. Korte videooptagelser af hverdagssituationer gør det muligt at få øje på initiativer fra barnet, den unge, eleven, patienten, den ældre eller medarbejderen og derfra at sætte ny retning for udviklingsstøttende samspil.

Marte Meo betyder ved egen kraft og er et svar på, hvordan man kan skabe god trivsel og læring. Metoden bliver brugt på uddannelses- og daginstitutioner, i pleje- og sundhedssektoren, indenfor pædagogisk/psykologisk behandling og til personaleledelse.

Det er en stærk og enkel metode i observation og feedback til kvalificering af praksis.

Som lærer, pædagog eller SOSU-assistent får du et redskab til din understøttende pædagogik, så du kan skærpe din vurdering af, hvad din fokusperson har brug for i sin udvikling.

Som leder på en skole eller daginstitution kvalificerer metoden din faglig ledelse med en klar struktur og enkle begreber til den pædagogiske og didaktiske samtale.

Scroll to Top