MARTE MEO TERAPEUTUDDANNELSEN

19 hele kursusdage på 2 år - løbende optag

Pris 33.000 kr. pr. deltager

Udbytte
Som terapeut kan du give konkret og ressourceorienteret vejledning i udviklingsstøttende samspil. Du bliver i stand til at analysere komplekse situationer og finde ressourcen i samspillet og vejlede kolleger eller forældre i deres kommunikation. Uddannelsen er internationalt certificeret og officielt kompetencegivende.

Indhold
Du får en grundlæggende viden om udviklingsstøttende kommunikation og udviklingspsykologi. Vi arbejder med ægte pædagogiske udfordringer fra din arbejdsplads og supervision af dine optagelser. På den måde har dine kolleger og leder også udbytte af dit forløb. Du får individuel supervision i gruppen, så metoden integreres både på det personlige og faglige plan. Som studerende har du film med hver gang og viser dem på holdet. Du lærer:

  • Anvende og formidle Marte Meo i teori og praksis
  • Inklusion af sårbare børn og unge.
  • Analysere samspil for at finde nye muligheder
  • Fokusere på ressourcer og skabe positiv forandring i relationer
  • Arbejde med videooptagelser, redigere og give videofeedback
  • Vejlede forældre, kolleger og andre professionelle 

Varighed
Uddannelsen består af 17 hele dage (102 timer) ca. én dag om måneden. Mellem undervisningsgangene filmer du selv, giver tilbagemeldinger, læser teori og skriver cases (svarende til 192 timer). Totalt 294 timer. Hertil kommer forberedelse til certificering og selve certificeringen.

Hvad kræver det
Du har en relevant faglig grunduddannelse på mindst 2½ år og mulighed for at filme samspil under uddannelsen.

Pris
Uddannelsen koster kr. 33.000, der dækker undervisning, redigeringskursus og løbende supervision. Betaling kan fordeles over to kalenderår. Hertil kommer certificeringen på kr. 2.500 og udgifter til litteratur.
Du kan søge om økonomisk støtte op til 25.000 kr. hos den Kommunale Kompetencefond

Undervisningen er i København tæt ved Nørreport station.
Læs mere om Marte Meo her

Klasseledelse

KLASSELEDELSE MED MARTE MEO 

4 halve kursusdage
Pris kr. 20.000 kr. pr team (3-6 personer)
Læs mere

Hvad er marte meo

Hvad er marte meo

Læs mere

Grundkursus

MARTE MEO GRUNDKURSUS

5 hele kursusdage - Start efterår 2023
Pris 7.000 kr. pr. deltager
Læs mere

Oplæg

INTRODUKTION TIL MARTE MEO

Oplæg på 3 timer
Pris kr. 8.000
Læs mere

Supervision

FAGLIG SUPERVISION OG ANALYSE AF FILM

Pr. time kr. 1.500
Læs mere

Brush up kursus

MARTE MEO BRUSH UP

Næste hold: efterår 23
1.600 kr pr. dag
Læs mere
Scroll to Top