Pædagogisk didaktisk udvikling

Pædagogisk ledelse

Gennem feedbacksamtaler og Aktionslæring

Når jeg arbejder med pædagogiskudvikling på gymnasier, erhvervsskoler, grundskoler eller dagtilbud, er min opgave at kvalificere ledernes viden og strategi til at organisere og sætte retning for lærernes og pædagogernes tættere samarbejde om trivsel og læring. Jeg rådgiver i, hvordan nærmeste leder kan facilitere den generelle læringskultur med fælles sprog og metode til konstruktive samtaler om didaktisk refleksion og samtidig bevare følgeskabet.

Sammen med ledelsen tilrettelægger jeg et struktureret forløb for det pædagogiske personale. Et typisk supervisionsforløb er ca. på 4 måneder og kan fx handle om:

  • Hvilken strategi og struktur skal vi have for at udvikle praksis?
  • Hvordan kommer vi som ledelse tættere på undervisningen?
  • Hvordan understøtter vi lærernes refleksive samtale?
  • Hvilken rolle har vi som pædagogisk ledelse?

Et aktuelt tema i pædagogisk ledelse er balancen mellem ledelse af helskoleprojekter og frivillige projekter.   problemstillinger ad hoc. Det kan være en udfordring for ledelsen både at følge organisatoriske strategiske mål og samtidig imødekomme ønsker om

Jeg kommer med bud på, hvordan pædagogisk og faglig sparring kan organiseres i læringsfællesskaberne, så den er en del af den organisatoriske udvikling, der understøtter kravet om, at lærere og pædagoger samarbejder tættere om læringsaktiviteter.

Forløbet om udvikling af pædagogisk praksis er beskrevet i min bog Småt er godt.
Scroll to Top